Refresh: 12:47 | VHFDX.EU
14:45 WE7L: 144151 | AA9MY | DM79QH<MS>EN50FM MSK144 +18BST
14:44 RJ7M: 144174 | IV3KCP | KN97KE<ES>JN55 TNX QSO!!! 73!
14:43 RJ7M: 144174 | IV3KCP | KN97KE<ES>JN55 HRD You now in ES
14:42 IT9RZR: 50313 | 4X1VE | Cq Ft8 -09
14:41 KL7YY: 144961 | N0YK/B | DM78OU<>DM98MG
14:40 IT9RZR: 50313 | HZ1CY | Cq Ft8 -16
14:40 IT9RZR: 50313 | 9H1TX | Cq OC Ft8 -04
14:39 IT9RZR: 50313 | A65BP | Cq Ft8 -12
14:39 IT9RZR: 50313 | 9K2GR | hrd ft8
14:35 WZ1V: 144205 | WA1PBU | FN42>FN31