Refresh: 02:13 | VHFDX.EU
04:11 W7/W8AEF: 50130 | KF5OYI |
04:11 NE6I: 50313 | K4EA | DM12MR<ES>EM74
04:10 W3CP: 50315 | W6DSL | DM13dw>EM74ug
04:09 JE1HRC: 50313 | BH4TVU | FT8 CQ
04:09 W4IMD: 50318 | N6GP | 73 TNX FT4
04:08 JE1HRC: 50313 | XV1X | FT8 CQ
04:08 NV4B: 50313 | KH6HI | EM64DM<ES>BL01 FT8 +05 TNX!!!
04:07 N4TV: 50313 | K6RO | FT8 DM03 -10 EM55
04:07 W3CP: 50315 | WJ6T | DM05kj>EM74ug
04:06 W4IMD: 50318 | WB6RLC | 73 TNX FT4